Ingin Bertukar ke:

Negeri

Daerah

Jenis Sekolah

 • Ingin Bertukar ke Kerian, Perak

  : Azmi Md Nor

  : Sarawak, Lawas

  : Sekolah Menengah

  : SMK Sundar

  Opsyen Subjek: Sejarah, Bahasa Melayu, Pengajian Am,pjk,moral.kenegaraan

  Info Tambahan: email : pelago8431@gmail.com hp: 0134027440

  22 Aug 2010  

Iklan untuk disewa
Iklan untuk disewa