Ingin Bertukar ke:

Negeri

Daerah

Jenis Sekolah

 • Ingin Bertukar ke Pasir Puteh, Kelantan

  : Zakiah Binti Zakaria

  : Selangor, Petaling Jaya

  : Sekolah Menengah

  : SMK Bandar Utama Damansara 3

  Opsyen Subjek: Bahasa Melayu, Sejarah

  Info Tambahan: 0199369227 oysk_haza@yahoo.com.my

  23 Aug 2010  

Iklan untuk disewa
Iklan untuk disewa