Soalan-soalan Lazim:

 • Apa sebenarnya web PertukaranGuru.com ini?

  Secara ringkasnya, PertukaranGuru.com ialah web yang mengumpulkan senarai guru-guru berdaftar dengan kami yang ingin bertukar tempat mengajar mereka sekarang. Secara konvensional, ianya agak susah untuk mencari pasangan guru yang mempunyai kehendak tempat yang sepadan, namun web PertukaranGuru.com memudahkan pencarian tersebut.


  Adakah semua guru layak memohon pertukaran?

  Guru-guru berikut tidak layak memohon pertukaran

  1. Guru Sandaran Tidak Terlatih yang sedang mengikut Kursus Dalam Cuti
  2. Guru yang sedang mengikuti Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
  3. Guru yang telah tamat latihan LPBS tetapi belum cukup tempoh 36 bulan perkhidmatan di sekolah ditempatkan
  4. Guru yang sedang bercuti tanpa gaji
  5. Guru yang sedang mengikuti kursus/cuti belajar
  6. Guru yang dalam proses atau sedang dikenakan tindakan tatatertib


  Apakah langkah-langkah yang patut diambil setelah mendapat pasangan untuk berpindah?

  Hubungi rakan tersebut. Pastikan anda dan rakan tersebut telah mendaftar dengan etukar Kementerian Pelajaran Malaysia sebelum sama-sama pergi ke bahagian pertukaran Kementerian Pelajaran Malaysia.


  Adakah pihak PertukaranGuru.com menguruskan pertukaran guru?

  Tidak. Kami hanya mempertemukan guru-guru yang ingin berpindah suka sama suka. Selebihnya adalah diuruskan oleh anda sendiri.

Iklan untuk disewa
Iklan untuk disewa